call spin

Trường ca Audio chuyên cung cấp dàn karaoke, các thiết bị âm thanh chính hãng

2 Đầu Karaoke

2 Đầu Karaoke

24 Micro

24 Micro

28 Amplifier

28 Amplifier

79 Loa Karaoke

79 Loa Karaoke

30 CỤC ĐẨY

30 CỤC ĐẨY

46 Dàn karaoke

46 Dàn karaoke
Tìm kiếm nhiều: • Đầu Hanet HD Air • Loa AAD KM10 • Amply Jarguar PA 203 III • Loa AAD KM8 Spray   • Loa AAD K10