call spin

Trường ca Audio chuyên cung cấp dàn karaoke, các thiết bị âm thanh chính hãng

14 Đầu Karaoke

14 Đầu Karaoke

24 Micro

24 Micro

38 Amplifier

38 Amplifier

120 Loa Karaoke

120 Loa Karaoke

40 CỤC ĐẨY

40 CỤC ĐẨY

46 Dàn karaoke

46 Dàn karaoke
Tìm kiếm nhiều: • Đầu Hanet HD Air • Loa AAD KM10 • Amply Jarguar PA 203 III • Loa AAD KM8 Spray   • Loa AAD K10