call spin
Giá loa treo loa gắn trần-bền-đẹp-siêu cứng