call
Thanh toán

Những phương thức thanh toán thường được áp dụng tại trường ca Audio

Lựa chọn thanh toán

I. Thanh toán tiền mặt

1. Tại siêu thị

2. Tại nhà/nơi nhận hàng

Thanh toán cho nhân viên giao hàng trực tiếp của  tại bất kỳ đâu bạn yêu cầu (trong phậm vi 20KM tính từ siêu thị có hàng)